הבהרה

ארגון רופאים לתזונה מספק מידע מבוסס מחקרית, מעניק לנושא חשיבות רבה ומקדיש לכך תשומת לב מירבית.

יחד עם זאת המידע והתכנים באתר אינם מחליפים ייעוץ עם איש מקצוע- רופא/ה, דיאטן/נית, או אנשי מקצוע מתחומים רלוונטיים אחרים. ארגון רופאים לתזונה אינו אחראי לנזק שייגרם משימוש בידע המופיע באתר.

המידע המוצע באתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי מותאם אישית מרופאים/ות, דיאטנים/ות ו/או אנשי מקצוע נוספים בתחום. ובפרט אבחון וטיפול במחלה גופנית או נפשית דורשים מעורבות של רופא מוסמך.

אבחון עצמי ו/או קבלת החלטות בעד או נגד טיפולים כלשהם ללא מעורבות של רופא הוא מסוכן ועלול לגרום נזק משמעותי לבריאות ואפילו מוות.

דפי המידע באתר כוללים גם תוצאות של מחקר מדעי. אנא שימו לב שמידע סטטיסטי אינו מתאים לחיזוי היארעות או אי היארעות בפועל של מקרה רפואי או תוצא בריאותי (לדוגמה הצלחת טיפול כלשהו). מידע כזה משקף מידה של סבירות/היתכנות. מידע סטטיסטי יכול להיחשב כמידע חשוב בקבלת החלטות, אך אינו מיועד לשמש כקריטריון יחיד ולא יכול להחליף ייעוץ אישי של רופא הבוחן כל מקרה לגופו.

*בכל מקום שבו נעשה במסמך שימוש בלשון זכר או נקבה, הכוונה היא גם למגדר השני.

סיבים תזונתיים